Hà Nội lên kế hoạch đề xuất chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên cho năm học 2020-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, các đơn vị sử dụng tiết kiệm biên chế nhằm hạn chế hiện tượng thừa giáo viên cục bộ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ảnh minh họa.

Theo văn bản yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập sẽ lập kế hoạch biên chế năm học 2020-2021 căn cứ trên chỉ tiêu tuyển sinh của năm học, các văn bản quy định về vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập cũng như nhu cầu sử dụng biên chế và lao động hợp đồng thực tế của đơn vị năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo.

Để bảo đảm cơ cấu giáo viên hợp lý, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị cần phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với giáo viên phù hợp, đúng quy định và chỉ đề nghị bổ sung biên chế khi số tiết dạy trung bình của giáo viên hiện có của môn học vượt quá số tiết định mức 17 tiết/tuần.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng khuyến khích các đơn vị sử dụng tiết kiệm biên chế thấp hơn định mức 2,25 giáo viên/1 lớp nhằm hạn chế hiện tượng thừa giáo viên cục bộ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kế hoạch biên chế của các cơ sở giáo dục phổ thông công lập sẽ được Sở GD-ĐT Hà Nội tổng hợp sau đó gửi Sở Nội vụ.

Năm nay, ngành giáo dục Hà Nội đang tổ chức tuyển dụng 463 người, gồm 418 giáo viên, trong đó có 378 giáo viên THPT hạng III, 9 giáo viên THCS hạng III, 11 giáo viên tiểu học hạng IV, 20 giáo viên mầm non hạng IV, 45 người làm công tác thư viện, văn thư. Đã có hơn 4.100 hồ sơ ứng tuyển thi vào các vị trí này.

Theo PV/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/giao-duc/ha-noi-len-ke-hoach-de-xuat-chi-tieu-tuyen-dung-giao-vien-cho-nam-hoc-2020-2021-20200604231408438.htm

Tags: chỉ tiêu tuyển sinh  |  lao động hợp đồng  |  ngành giáo dục  |  Giáo viên tiểu học  |  biên chế giáo viên  |  định mức  |  vị trí việc làm