Hà Nội lên tiếng vụ test nhanh Covid-19 âm tính, xét nghiệm lại dương tính