Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0