Hà Nội nói chuyên gia Nhật 'từ bỏ' làm sạch sông Tô Lịch, JVE bảo 'phát ngôn sai sự thật'