Hà Nội nói gì về thông tin 'phá hoại', 'tranh công' với các chuyên gia Nhật trên sông Tô Lịch?