Hà Nội xác minh được 73 hành khách bay cùng các bệnh nhân Covid-19 tại Lạng Sơn, Bắc Giang