Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, xét nghiệm nhanh tại một số cửa ngõ chính