Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm vụ để ngập ngụa rác gây ô nhiễm