Hà Tĩnh: Vì sao hố chôn lợn tả châu Phi phải đào lên chôn lại?