Hà Tĩnh khắc phục khó khăn để 'tỏa sáng' trên bản đồ du lịch Việt Nam