Hà Tĩnh xuất hiện vết nứt trên núi, di dời khẩn cấp các hộ dân