Hạ gục rắn chuột, chú chó tha xác về cho chủ

Sau khi hạ gục con rắn chuột, chú chó Fong Beer đã mang xác rắn về cho chủ nhân.

Siêu hài