Há hốc mồm với màn trao thưởng cực "lầy" của Mạc Văn Khoa

Showbiz này còn có ai lầy lội hơn Mạc Văn Khoa không đây ta.

Siêu hài