Hải Phòng: Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 3.065 hộ người có công với cách mạng

UBND thành phố vừa có Quyết định phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/217 của Chính phủ (đợt 4).

Theo đó, tổng số hộ phát sinh sau ngày 31/5/2017 theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/217 của Chính phủ trên địa bàn thành phố đủ điều kiện được hỗ trợ là 3.065 hộ. Trong đó, số hộ xây mới nhà là 2.117 hộ, số hộ sửa chữa nhà là 948 hộ.

Kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho 3.065 hộ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố (đợt 4) là 104.158,2 triệu đồng, trong đó, hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ xây mới nhà ở và hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở.

Năm 2013, Thủ tướng ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng. Đây là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách là người có công với cách mạng.

Để triển khai Quyết định nói trên có hiệu quả, năm 2018, HĐND Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn TP. Bên cạnh việc hỗ trợ bằng tiền theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, Hải Phòng còn hỗ trợ thêm xi măng, gạch để xây mới, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình chính sách.

Tính đến tháng 12/2019, Hải Phòng đã hỗ trợ bằng tiền mặt cho 1.935 hộ với tổng kinh phí gần 60 tỷ (đạt 74,5% kế hoạch bố trí). Có 627 hộ được nhận hỗ trợ 6.151.400 viên gạch (đạt 69% số hộ đăng ký) và 642 hộ được nhận hỗ trợ 2.742 tấn xi măng. Tổng số hộ được hỗ trợ về tiền và vật liệu để xây, sửa nhà lên tới 2.303 hộ. Trong đó, các địa phương có số lượng hộ gia đình được hỗ trợ lớn gồm các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và An Lão.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khẳng định: 'Việc chăm lo, tri ân người có công với cách mạng nói chung, hỗ trợ người có công về nhà ở nói riêng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xác định cần làm ngay, làm kịp thời, không chờ đến khi có đủ điều kiện, bởi người có công mỗi năm một giảm đi. Sự quan tâm kịp thời, nhất là hỗ trợ về nhà ở có ý nghĩa thiết thực nhất khi người có công còn sống'.

Do đó, những năm qua các cấp ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng đã có nhiều cố gắng triển khai nhanh chóng, kịp thời; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành có liên quan và cơ bản đã thực hiện tốt Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 63 của Chính phủ và đều thống nhất nhận định, đây là chính sách an sinh xã hội quan trọng, giúp cải thiện về nhà ở cho người có công với cách mạng được tốt hơn. Quan điểm của lãnh đạo thành phố là Hải Phòng không để sót lọt hộ gia đình chính sách không được nhận hỗ trợ theo Quyết định 22; địa phương nào để xảy ra tình trạng sót lọt thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo PHƯƠNG ANH/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/hai-phong-ho-tro-xay-moi-va-sua-chua-nha-o-cho-3065-ho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-20200914162618125.htm

Tags: Hải Phòng  |  sửa chữa  |  thành phố  |  cách mạng  |  Quyết định  |  chính sách  |  xây mới  |  Chính phủ  |  hộ gia đình  |  nghị quyết