Hai chiến đâu cơ Đức đâm nhau giữa trơi, phi công thiệt mạng

Hai máy bay chiến đấu của lực lượng vũ trang Đức đã va chạm trên không và rơi xuống trong lúc bay huấn luyện

Quân sự