Hai con cạp nong tử chiến giành ăn một con rắn thứ ba, bên nào sẽ chiến thắng?

Đoạn video ghi lại hình ảnh hai con rắn cạp nong giằng co con rắn nước không hề khoan nhượng, cuối cùng thì một con cũng phải bỏ đi.

Thứ năm, 03/12/2020 08:26

Thế giới động vật