Hai đối tượng lợi dụng mưa lũ, đột nhập quán cà phê trộm tài sản