Hài hước cảnh chàng trai giao hàng giật bắn người khi bị hình nhân cùng nhện giả hù dọa

Trong lúc đang giao hàng, bị hình nhân cùng con nhện giả hù dọa, nam nhân viên hốt hoảng vứt lại đồ và bỏ chạy trối chết.

Siêu hài