Hai lần gặp mặt và sự lặng im đến khó hiểu của bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên