Hai ngư dân chặt đuôi cá mập quý hiếm rồi ném trở lại biển gây phẫn nộ

Hai ngư dân phát hiện cá mập mắc đuôi vào thuyền đánh cá, họ đã vừa quay clip, vừa cười toe toét khi chặt đuôi con cá mập rồi ném trở lại biển.

Thời sự