Hai sinh viên làm trong công ty của giám đốc người Nhật nghi mắc Covid-19, ĐH Đà Lạt hủy toàn bộ lễ trao bằng tốt nghiệp