Hai thanh niên "lỳ đòn" đốt tiền để... xem ai giàu hơn

Hai thanh niên thách đấu nhau đốt tiền thật xem ai là người giàu hơn đã bị cảnh sát xử phạt.

Siêu hài