Hai thi thể trong thùng bê tông: 'Do mâu thuẫn vặt?'