Hai thiết bị tối tân của NASA vừa được đưa tới Sao Hỏa

NASA đã có bước thay đổi lớn khi phóng 2 thiết bị tối tân bậc nhất tới Hành tinh Đỏ.

Thứ ba, 11/08/2020 09:13

Kinh doanh