Hàn Quốc kêu gọi lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tổ chức thượng đỉnh