00:00

Hàn Tử Cao là ai mà được ví kiều diễm hơn Điêu Thuyền, Tây Thi và từng bị đồn là 'nam Hoàng hậu' của Trần Văn Đế?

TIN LIÊN QUAN