Hạn ngạch thuốc lá nguyên liệu năm 2020 tăng hơn 2,8 ngàn tấn

Thông tin từ Bộ Công Thương, việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan năm 2020 vừa được ban hành cho thấy lượng nguyên liệu tăng so với năm 2019 lên tới hơn 2,8 ngàn tấn.

Theo Thông tư số 01/2020/TT-BCT ngày 14/01/2020 của Bộ Công Thương, Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020: Lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo ngạch thuế quan năm 2020 là 59.098 tấn.

Hạn ngạch thuốc lá nguyên liệu năm 2020 tăng hơn 2,8 ngàn tấn.

Đối tượng và phương thức giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư số 01/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Năm 2019, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 56.284 tấn. Như vậy, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm nay tăng hơn năm 2019 khoảng 2.814 tấn. Trong khi cả xã hội đang kêu gọi hạn chế thuốc lá bởi tác hại xấu đến sức khỏe cộng đồng, việc gia tăng hạn ngạch nhập khẩu thuốc là hơn 2,8 ngàn tấn là một vấn đề cần xem xét. 

Theo Tùng Dương/Petrotimes Link Gốc:           Copy Link
https://petrotimes.vn/han-ngach-thuoc-la-nguyen-lieu-nam-2020-tang-hon-28-ngan-tan-561706.html

Tags: hạn ngạch  |  thuốc lá  |  nhập khẩu  |  nguyên liệu  |  thuế quan  |  Bộ Công Thương  |  thông tư  |  quy định  |  Luật Quản  |  chi tiết