Hằng Nga và Trư Bát Giới trong 'Tây du ký 1986' xúc động gặp lại sau hơn 30 năm