Hàng chục thanh niên bị phóng hỏa thiêu sống

Một đám cháy lớn đã thiêu chết ít nhất 22 người ở thành phố Trường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Thế giới