Hàng loạt doanh nghiệp xây dựng, bất động sản bị 'bêu tên' nợ thuế phí

Nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản nợ thuế, phí vừa bị Cục thuế TP Hà Nội bêu tên như: Công ty CP Bất động sản Thăng Long; Công ty CP Dịch vụ BĐS An Cư; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hải Phát...

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản bị 'bêu tên' nợ thuế, phí...

Cục thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 441 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến hết tháng 9/2019. Trong số doanh nghiệp này có 363 doanh nghiệp công khai lần đầu và 78 doanh nghiệp công khai lại do 'chây ì' không nộp thuế qua nhiều năm.

Cụ thể, trong danh sách 363 đơn vị nợ thuế, phí công khai lần đầu có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Đứng đầu danh sách nợ là Công ty CP Bất động sản Thăng Long có số nợ hơn 2,7 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019. Từ ngày 1/10 đến ngày 8/11/2019, Công ty đã nộp 238 triệu tiền nợ (đã được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế), số chưa nộp là 2,5 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đất Việt nợ hơn 1,8 tỷ đồng; Công ty CP Vinavico cũng nợ hơn 1,8 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư An Phương nợ hơn 1,4 tỷ đồng... tính đến ngày 30/9/2019.

Một số công ty bất động sản như Công ty CP Dịch vụ BĐS An Cư nợ đến ngày 30/9 là 959 triệu đồng. Từ ngày 1/10 đến ngày 8/11/2019 đã đóng 145 triệu đồng và số chưa nộp là 814 triệu đồng. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hải Phát nợ 486 triệu đồng...

Cùng với đó, có 3 đơn vị nợ hơn 7, 5 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp là

Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực 1 nợ hơn 6,7 tỷ đồng; số nợ còn lại là của Công ty TNHH Đức Hiếu và Công ty Cổ phần kỹ nghệ Liên Sơn.

Trong danh sách 78 đơn vị nợ thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp 'chây ì' không nộp qua các năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018; đứng đầu là Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại – Vinawaco 25 nợ hơn 12,8 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019.

Nhiều công ty hoạt động ở lĩnh vực xây dựng, bất động sản cũng nợ nhiều như: Công ty Xây dựng Trường Giang nợ hơn 5,8 tỷ đồng; Công ty CP Rosland nợ hơn 4,7 tỷ đồng; Công ty CP tư vấn xây dựng Xuyên Việt nợ gần 2 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng và thương mại AGS Việt Nam nợ gần 1,6 tỷ đồng; Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 15 Thăng Long nợ 785 triệu đồng; Công ty CP đầu tư xây dựng và tư vấn bất động sản An Việt Hưng nợ 680 triệu đồng; Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings - chi nhánh Thăng Long nợ đọng 427 triệu đồng...

Theo Minh Thư/Infonet

Link báo gốc: http://infonet.vn/hang-loat-doanh-nghiep-xay-dung-bat-dong-san-bi-beu-ten-no-thue-phi-post320274.info

Tags: bất động  |  xây dựng  |  Công ty  |  công khai  |  danh sách  |  hoạt động  |  lĩnh vực  |  tiền phạt  |  cổ phần  |  đồng tính