Hàng loạt hãng xe khủng hoảng vì Covid-19, Chính phủ các nước đau đầu giải cứu