Hàng loạt 'ông lớn' trong nước muốn đầu tư cao tốc Bắc - Nam