Hàng loạt trường ĐH phía Nam đầu vào 13 -14 điểm vẫn không đủ chỉ tiêu