Hàng nghìn người vật vờ ở ga Sài Gòn lúc nửa đêm chờ tàu về quê ăn tết

Nhiều người quá mệt mỏi ngã lưng nằm ngủ ngay giữa dòng người qua lại ở ga Sài Gòn những ngày cận tết.

Xã hội