Hàng nghìn thí sinh nhập học, nhiều trường tại TP.HCM không phải tuyển sinh bổ sung