Hàng rong lọt vào khu cách ly Covid-19: Ai có thể bị xử lý hình sự?