Hàng trăm nghìn người đợi vào tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro