Hàng vạn học sinh vùng lũ vui đến trường đón ngày khai giảng muộn