Hãng xe Pháp Renault từng nổi danh tại Việt Nam có thể phá sản nếu ngoan cố với chính phủ