Hàng xóm bàng hoàng khi cả 3 bà cháu bị sát hại: 'Bé gái lâu lâu mới qua ngoại ngủ một lần mà giờ chết cả rồi'