Hàng xóm nói về nhóm nghi can sát hại người rồi đổ bê tông: Từng bán nhà vì vỡ nợ