Hành động ấm áp ĐT Việt Nam dành cho Thanh Bình trước khi sao HAGL về nước

Hành động ấm áp ĐT Việt Nam dành cho Thanh Bình trước khi sao HAGL về nước.

Thể thao