Hành động nóng sau phiên tòa sửa điểm thi ở Sơn La