Hành khách nhảy khỏi máy bay sau khi hạ cánh khẩn cấp ở Mỹ

Hành khách vội vã nhảy khỏi máy bay khi tiếp viên ra lệnh sau khi hạ cánh khẩn ở New Mexico vì có mùi lạ trong khoang.

Xã hội