Hành trình đến ngôi vị quán quân King Of Rap của ICD: Kẻ lãng du của thế giới ngầm đã vụt sáng