Hành trình khám phá vụ giết người dã man tại căn nhà thuê ở Bình Dương