Hành trình triệt xóa đường dây ma túy 'khủng', thu giữ hơn 700 kg ma túy đá