Hậu biến căng với antifan, Hương Giang bất ngờ lên chức Phó Tổng ngang hàng với Ngọc Trinh