Hậu chiến thắng luận tội, Tổng thống Trump tăng tốc 'vũ khí hóa' quyền lực Tổng thống?