Hậu duệ mặt trời: Khoảnh khắc bác sĩ gặp hiểm nguy, vẫn là Đại úy ở bên